Wie zijn wij?

Wij zijn Floor en Elwin ten Hove en hebben op 9 september 2020 Zorgboerderij Buitenhove opgericht. Wij hebben elkaar ontmoet op de verpleegkunde opleiding en werkten gedurende onze opleiding in hetzelfde ziekenhuis. Waar Floor een agrarische achtergrond heeft, heeft Elwin een aantal jaar gewerkt in de financiële wereld voordat hij de overstap maakte naar het ziekenhuis. Beiden hebben we altijd geweten écht het verschil te willen maken voor mensen die dat nodig hebben. Al tijdens het begin van onze relatie ging het over het oprichten van een zorgboerderij, omdat het creëren van een eigen plek een rode draad was door ons leven. We besloten deze droom samen verder uit te werken. In plaats van ‘langs de zijlijn staan’ willen wij graag in het veld staan om ons eigen doel te realiseren, onze visie na te streven en onze schouders te zetten onder een idee waar wij werkelijk in geloven.

Missie en visie

Missie:

Onze kleinschalige zorgboerderij staat voor persoonlijke begeleiding waarbij ontspanning, respect en gezelligheid voorop staan. Wij proberen onze deelnemers in hun eigen kracht te zetten door te benadrukken over welke kwaliteiten zij beschikken en deze in te zetten in het dagelijks leven. Onze missie is het creëren van een situatie waar een ieder zich veilig en thuis voelt. Iedere deelnemer verdient respect en gelijkwaardigheid en moet de mogelijkheid hebben zich te ontplooien. Bij onze zorgboerderij is het mogelijk om onder professionele begeleiding te genieten van iedere dag.

Visie:  

Iedereen heeft een grote variëteit in achtergronden, mogelijkheden en wensen. Onze zorgboerderij legt de nadruk op de persoonlijke krachten en kwaliteiten van iedere deelnemer. Door hierop beroep te doen, ervaren deelnemers dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren in het dagelijks leven. Wij willen aansluiten op mensen die graag buiten zijn, van agrarische afkomst zijn of simpelweg wat extra ruimte en vrijheid zoeken. Vanuit wederzijds begrip elkaar willen ondersteunen en een bijdrage leveren is de basis van onze organisatie. Voor partners en mantelzorgers is er een mogelijkheid om de zorg te delen en even uit handen te geven. Op deze manier dragen we samen de zorg. Wij nemen hierin een waardevolle verantwoordelijkheid op ons, die wij zo goed mogelijk willen waarmaken.

Ons motto:  

“Zorgen zodat je geniet”

Doelgroep

We richten ons op jongvolwassenen tot ouderen met (beginnende) dementie, een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. Vanuit onze verpleegkundige achtergrond zijn we breed geschoold in het begeleiden van deelnemers met zowel sociale, lichamelijke, psycho-/geriatrische hulpvraag. Uiteraard trachten we harmonie in onze groepen te creëren door de karakters van onze deelnemers op elkaar af te stemmen.

Inhoud van onze dagbesteding

De activiteiten tijdens de dagbesteding worden per individu afgestemd op de wensen en de mogelijkheden van de deelnemers. We starten de dag gezamenlijk met het drinken van een kop koffie of thee en het maken van een globale dagplanning.  

Het voeren en verzorgen van de dieren, verzorgen van hun verblijven en het erf behoort tot een van de dagelijks terugkerende activiteiten en gaat het hele jaar door.

Gedurende de lente en zomer zijn we daarnaast druk in de moes- en fruittuin met het verbouwen van onze eigen groente en fruit. In de boomgaard hebben we appel- peren- pruimen en kersenbomen. Daarnaast hebben we verschillende fruitstruiken en een moestuin voor groente. Tijdens die periode kunnen we veel hulp gebruiken met het zaaien, oogsten, bemesten, sproeien en het wieden van onkruid.

Gedurende de zomer zijn onze kippen aan de leg. Uiteraard moeten de eieren dagelijks even geraapt worden. Daarnaast pakken we ‘s zomers soms een wat grotere klus op. Denk hierbij aan het schoonspuiten van dierenverblijven, het schoonmaken van de voer- en drinkbakken, het beitsen van de heiningen en het onderhouden van de paden.

Wanneer het einde van de zomer nadert bereiden we ons voor op de winter. We zijn dan druk met het snoeien van de bomen en het aanvullen van onze stro- en hooivoorraad. Daarnaast maken we de machines winterklaar en kloven we hout zodat de houthokken goed gevuld zijn.

Naast de buitenactiviteiten hebben we genoeg te doen op regenachtige dagen. De kantine is voorzien van een  gezellige keuken waar we mogelijkheid hebben taarten te bakken of gerechten te bereiden. Daarnaast is er in de woonkamer mogelijkheid om te tekenen of  schilderen. De schuur is uitgerust met een ruime werkbank waar geknutseld kan worden met onder andere hout en metaal.

Dieren

Thijs (links) en Bram (rechts)Luuk (links) en Lara (rechts)

Suus en Sanne met hun lammetjes

Victor


Boudewijn

Sam, Gijs & Theo

Frits en zijn harem

Frits
én zijn haremHenri en zijn harem

Noa en Nala

Simba en Juna