Missie en visie

Missie:

Onze kleinschalige zorgboerderij staat voor persoonlijke begeleiding waarbij ontspanning, respect en gezelligheid voorop staan. Wij proberen onze deelnemers in hun eigen kracht te zetten door te benadrukken over welke kwaliteiten zij beschikken en deze in te zetten in het dagelijks leven. Onze missie is het creëren van een situatie waar een ieder zich veilig en thuis voelt. Iedere deelnemer verdient respect en gelijkwaardigheid en moet de mogelijkheid hebben zich te ontplooien. Bij onze zorgboerderij is het mogelijk om onder professionele begeleiding te genieten van iedere dag.

Visie:  

Iedereen heeft een grote variëteit in achtergronden, mogelijkheden en wensen. Onze zorgboerderij legt de nadruk op de persoonlijke krachten en kwaliteiten van iedere deelnemer. Door hierop beroep te doen, ervaren deelnemers dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren in het dagelijks leven. Wij willen aansluiten op mensen die graag buiten zijn, van agrarische afkomst zijn of simpelweg wat extra ruimte en vrijheid zoeken. Vanuit wederzijds begrip elkaar willen ondersteunen en een bijdrage leveren is de basis van onze organisatie. Voor partners en mantelzorgers is er een mogelijkheid om de zorg te delen en even uit handen te geven. Op deze manier dragen we samen de zorg. Wij nemen hierin een waardevolle verantwoordelijkheid op ons, die wij zo goed mogelijk willen waarmaken.

Ons motto:  

“Zorgen zodat je geniet”