Kwaliteit

Op Zorgboerderij Buitenhove vinden we kwaliteit van zorg heel belangrijk. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen ondernemen we verschillende acties.

Tevredenheidsonderzoek:
Jaarlijks voeren wij onder onze deelnemers een tevredenheidsonderzoek uit. Deelnemers kunnen op deze manier hun ervaring met ons en de zorgboerderij delen. Aandachtspunten die naar voren komen in het tevredenheidsonderzoek proberen wij zoveel mogelijk aan te passen naar wens van de deelnemers.

Inspraakmomenten zorgvragers:

Elk kwartaal houdt de zorgboerderij een inspraakmoment met de deelnemers. Tijdens het inspraakmoment kunnen deelnemers zowel positieve als aandachtspunten noemen en kan er een verbeterplan gemaakt worden.

Zoönosen:

Zorgboerderij Buitenhove is een zoönosen verantwoord bedrijf. Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Deze ziekten worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Het keurmerk Zoönosen is een keurmerk uitgegeven door de GB (Gezondheidsdienst voor Dieren). Het keurmerk wordt uitgegeven en verlengd na het doorlopen van een checklist met de dierenarts.

BIG-registratie:
Elwin en Floor zijn allebei BIG-geregistreerd verpleegkundigen. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

BHV:
Er is te allen tijde een medewerker met een BHV diploma aanwezig op Zorgboerderij Buitenhove. Floor volgt jaarlijks een BHV cursus afgestemd op medewerkers in de hippische sector. Naast de standaard BHV onderdelen worden tijdens deze cursus ook bedrijfsspecifieke onderdelen behandeld. Er wordt onder andere stilgestaan bij wat je wel en niet mag doen bij iemand die van het paard is gevallen en hoe je handelt in het geval van brand in een omgeving met veel brandbare materialen (hooi, stro, hout etc.)

Meldcode (kinder)mishandeling en (huiselijk)geweld:

Medewerkers van Zorgboerderij Buitenhove zijn op de hoogte van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

AVG:
Zorgboerderij Buitenhove vindt privacy erg belangrijk. We werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving zorgt ervoor dat persoonsgegevens goed beschermd zijn. Om de AVG in praktijk te brengen maken wij onder andere gebruik van ZilliZ beveiligd elektronisch cliëntendossier.

Kwaliteit laat je zien:

‘Kwaliteit laat je zien’ is een keurmerk dat wordt uitgegeven door Federatie Landbouw en Zorg. Zorgboerderij Buitenhove hoopt eind 2021 het Keurmerk Kwaliteit laat je zien te behalen.